Хмільницкий район - прапор
Хмільницька районна державна адміністрація
Офіційний сайт
17 вересня 2021 року
для людей з обмeженими можливостями

Інституційне забезпечення європейської інтеграції

18.05.2017 Кількість переглядів: 2293

 Інституційне забезпечення співробітництва України та ЄС визначено Стратегією інтеграції України до ЄС, іншими рішеннями Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (далі – УПС) передбачено створенняспільних органів між Україною та ЄС  РадитаКомітету з питань співробітництва,Комітету з парламентського співробітництва.

Верховна Рада України визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики (Конституція України).

Верховною Радою України утворено Комітет з питань європейської інтеграції та Комітет у закордонних справах, визначено їх повноваження.

Діє Українська частина Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС, яка формується з народних депутатів, що представляють різні депутатські фракції та групи у Верховній Раді України.

Президент України:

- здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави (Конституція України);

- здійснює керівництво Стратегією інтеграції України до ЄС.

Президент України щорічно бере участь у Саміті Україна – ЄС, який є механізмом регулярного політичного діалогу на найвищому рівні.

Рада національної безпеки і оборони України:

- координує і контролює діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони (Конституція України);
- вносить пропозиції Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; розробляє, розглядає на своїх засіданнях, подає пропозиції Президентові України щодо проектів державних програм, міжнародних договорів, інших нормативних актів та документів з питань національної безпеки і оборони.

Кабінет Міністрів України:

- забезпечує реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики держави, організовує і забезпечує провадження зовнішньоекономічної діяльності (Конституція України);

- забезпечує реалізацію Стратегії інтеграції України до ЄС.

Прем’єр-міністр України є головою:

Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС;

Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Перший віце-прем’єр-міністр України є:

- першим заступником голови Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС;

- заступником голови Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

- головою Координаційного центру з виконання плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Діяльність керівництва Кабінету Міністрів у сфері європейської інтеграції забезпечує Департамент з питань асоціації та інтеграції в ЄС Секретаріату Кабінету Міністрів. Департамент також забезпечує організацію роботи української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Визначено окремі міністерства, які відповідно до своєї компетенції здійснюють міжвідомчу координацію процесу інтеграції України до ЄС.

Провідну роль у сфері європейської інтеграції відіграють:

Міністерство закордонних справ, яке бере участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС.

Представники Міністерства закордонних справ України у рамках політичного діалогу з проблематики Спільної політики безпеки і оборони (СПБО) на постійній основі беруть участь у зустрічах на рівні Україна – Трійка Політико-безпекового комітету ЄС (PSC); роботі Трійки Робочої групи з питань експортного контролю (COARM); Трійки Робочої групи з питань глобального нерозповсюдження та роззброєння (CONOP/CODUN); Трійки Робочої групи ЄС з питань ОБСЄ (OSCE).

Міністерство юстиції, яке:

- є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

- організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, проводить моніторинг її виконання;

- здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, переклад актів acquiscommunautaire українською мовою, оновлення глосарія термінів acquis communautaire.

Міністр юстиції України разом з Міністром внутрішніх справ України очолює українську делегацію на щорічній Міністерській зустрічі Україна – ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке:

- формує та забезпечує реалізацію державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС;

- забезпечує і координує в межах своїх повноважень виконання українською стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС, бере участь у переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС;

- бере участь у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна – ЄС, утворених в рамках чинних міжнародних договорів, забезпечує роботу відповідних підкомітетів Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС;

- забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади, пов'язану зі створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, укладанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в економічній, секторальній сферах, а також з питань розвитку людського потенціалу, розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з інституціями ЄС;

- сприяє місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у налагодженні зв'язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

- забезпечує в межах своїх повноважень адаптацію законодавства України до законодавства ЄС;

Міністр економічного розвитку і торгівлі за посадою є Національним координатором з питань технічної допомоги ЄС.

У центральних органах виконавчої влади створено (визначено) структурні підрозділи, до компетенції яких віднесені питання європейської інтеграції, а також питання адаптації національного законодавства до законодавства ЄС та підготовки і реалізації проектів технічної допомоги.

У місцевих органах виконавчої влади визначено структурні підрозділи, до компетенції яких належать питання європейської інтеграції та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Робота щодо моніторингу та оцінки виконання досягнутих домовленостей, у тому числі щодо реалізаціїПорядку денного асоціації Україна – ЄС здійснюється в рамках українських частин двосторонніх органів Україна – ЄС (Української частини Ради та Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, а також українських частин підкомітетів), української частини Комітету старших посадових осіб Порядку денного асоціації Україна – ЄС.


Органи співробітництва з ЄС


З моменту набуття чинності Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (далі – УПС) 1 березня 1998 року засновано спільні органи, визначені у статтях 85-88 та 90-92 УПС, та регулярно проводяться їх засідання. Цими органами є:
Рада з питань співробітництва між Україною та ЄС (далі – Рада) – найвищий орган, який здійснює нагляд за виконанням УПС та уповноважений вживати будь-яких заходів, які вважає за необхідне для досягнення мети Угоди (у пункті 1 статті 102 УПС зазначено, що Сторони самостійно вживають будь-яких заходів, необхідних для виконання своїх зобов’язань за Угодою, та докладають зусиль для досягнення цілей, визначених Угодою).Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 1998 р. № 148 утвореноУкраїнську частину Ради з питань співробітництва.
Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС (далі – Комітет), який утворено з метою допомоги Раді з питань співробітництва у виконанні нею її обов'язків. Відповідно доУказу Президента України від 24 лютого 1998 р. № 148 утворено Українську частину Комітету як постійно діючий допоміжний орган Української частини Ради. При Українській частині Комітету діє Громадська експертна рада, утворена у якості консультативно-дорадчого органа. 
В рамках Комітету для оперативного вирішення питань утворено 7 спільних підкомітетів:
підкомітет № 1 з питань торгівлі та інвестицій;
підкомітет № 2 з економічних та соціальних питань, з питань фінансів та статистики;
підкомітет № 3 з питань політики у сфері підприємництва, конкуренції, співробітництва в регуляторній сфері;
підкомітет № 4 з питань енергетики, транспорту, ядерної безпеки та екології;
підкомітет № 5 з питань митного та транскордонного співробітництва;
підкомітет № 6 з питань юстиції, свободи та безпеки;
підкомітет № 7 з питань науки та технології, досліджень та розробки, освіти, культури, громадського здоров’я, інформаційного суспільства та медіа;
Комітет з парламентського співробітництва між Україною та ЄС, який утворено як форум для проведення діалогу в політичній та інших сферах між членами Верховної Ради України та Європейського парламенту.
Спільний комітет Україна – ЄС із співробітництва в галузі науки та технологій – утворений відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво від 4 липня 2002 року, метою діяльності якого є координація впровадження зазначеної Угоди.
Відбуваються постійні діалоги між Україною та ЄС як новий формат співпраці.
Запроваджено діалоги з країнами – членами ЄС з питань європейської інтеграції.
Утворено та функціонують робочі групи Україна – ЄС.
Окрім того, механізмом регулярного політичного діалогу на найвищому рівні є щорічні саміти Україна – ЄС за участі Президента України та керівництва Європейського Союзу.

 

 

Джерело: http://www.vin.gov.ua/invest/yevropeiska-intehratsiia/13-instytutsiine-zabezpechennia-ievropeiskoi-intehratsii

 


E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація