Хмільницкий район - прапор
Хмільницька районна державна адміністрація
Офіційний сайт
24 жовтня 2020 року
для людей з обмeженими можливостями

Про районний бюджет на 2017 рік

18.01.2017 Кількість переглядів: 515

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання районної державної адміністрації і висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, районна рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2017 рік у сумі 372 416,845 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 370 797,386 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 1 619,459 тис. грн.  (згідно із додатком 1 до рішення).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017 рік у сумі  372 416,845 тис. грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  370 632,826 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 1 784,019 тис. грн., з них бюджет розвитку у сумі  164,560 тис. грн.  за  головними розпорядниками коштів (згідно із додатком 3 до рішення). 

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 164,560 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (згідно із додатком 2 до рішення).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 164,560 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (згідно із додатком 2 до рішення).

5.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  районного бюджету у сумі 500,000  тис. грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються із загального фонду районного бюджету до місцевих бюджетів району та отримуються до загального фонду районного бюджету у 2017 році (згідно із додатком 4 до рішення):

Інша субвенція по загальному фонду, що передається  сільським бюджетам у сумі  15 606,320 тис. грн.;
інша субвенція по загальному фонду, що передається  міському бюджету   в сумі 374,200  тис. грн.;
інша субвенція по спеціальному фонду, що передається  сільському бюджету у сумі 9,359 тис. грн.;
інша  субвенція, що отримується з міського бюджету в сумі                2 162,500 тис. грн.;
інша субвенція по спеціальному фонду, що отримується з  сільських  бюджетів у сумі 5 100,000 тис. грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу –  52 603,900 тис. грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 114 174,600 тис. грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 3 860,000 тис. грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім»ї патронатного вихователя –        1 302,700 тис. грн.;
субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 5,246 тис. грн.;            
субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –           15,840 тис. грн.;
субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам за придбання бензину, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп –  10,100 тис. грн.;

7. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно із додатком 5 до рішення).

8. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2017 рік у сумі  3 690,000 тис. грн.

9. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік :

- оплата праці працівників бюджетних установ ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- трансферти населенню;

- трансферти місцевим бюджетам.

 - підготовка кадрів вищими навчальними закладами 1-1У рівнів акредитації;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами  реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету:

 - забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

 - встановити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

 - заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ.

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних програм (згідно із додатком 5 до рішення).

12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

- на усіх стадіях вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів;

- в бюджетних закладах яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовуються насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

- видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів здійснюються виключно після забезпечення  обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

- провести  інвентаризацію діючих регіональних  (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань та заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм, які не є першочерговими, неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялись кошти з районного бюджету;

- на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

13. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України. 

  15. Рекомендувати  сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків. Привести показники по мережі, мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

16. Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

17. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним затвердженням рішенням сесії районної ради, здійснювати у міжсесійний період:

- зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до районного бюджету.

18. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо запровадження програмно-цільового методу з січня 2017 року районний бюджет на 2017 рік приймається з врахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

19. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України  фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Орловська Н.М.) та постійній комісії районної ради з питань бюджету (Бойко Д.П.) здійснити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.

20. Додатки  1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджетно-фінансової діяльності та економічного розвитку  (Бойко Д.П. )

Рішення  №29 

Р І Ш Е Н Н Я № 187

Додатки до рішення №187


E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація