Хмільницкий район - прапор
Хмільницька районна державна адміністрація
Офіційний сайт
18 квітня 2024 року
для людей з обмeженими можливостями

Про подання електронної декларації особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2018 році

15.01.2018 Кількість переглядів: 4181

Саме про це проінформував учасників щотижневої наради завідувач сектору цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Юрій Слободянюк. 

Уже другий рік поспіль в Україні державні службовці подають свої декларації в електронній формі на сайті Національного агентства із запобігання корупції.

Що ж стосується типів та термінів подання суб’єктами декларування декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, хотілося б нагадати, що на сьогоднішній день законом передбачені 4 типи декларацій, які  суб’єкти декларування зобов’язані подавати у чітко встановлені терміни. Так, дата 31 березня наступного за звітним року є останнім днем подання суб’єктами декларування як щорічної декларації,  так і декларації суб’єкта декларування, що припинив діяльність пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (після звільнення). Крім того, слід зауважити, що окрім спільного для цих двох типів декларації термінів їх подання, спільним для них є і період за яких вони міститимуть інформацію. Отже вони обидві охоплюють звітний рік (період з 01 січня по 31 грудня включно), що передує року в якому подається декларація і може бути подана  суб’єктами декларування починаючи з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня, наступного за звітним року. Єдиною різницею є те, що суб’єкти декларування, які подають щорічну декларацію є фактично працюючими на відповідних посадах особами, а суб’єкти другого типу декларування є звільненими у попередньому році з відповідних посад особами. При цьому, такий обов’язок залишається за суб’єктом декларування лише у наступному за звільненням році (тобто діє один рік) та немає жодного значення чи продовжувала працювати така звільнена особа в подальшому чи ні і де саме.

   Прийнявши рішення про звільнення з посади, суб’єкт декларування має пам’ятати, що не пізніше дня припинення ним діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування ним має бути подана декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (перед звільненням). Якщо ж припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, така декларація подається не пізніше 20 робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення. При цьому, подаючи таку декларацію важливо пам’ятати, що днем припинення діяльності відповідно до чинного законодавства вважається день видачі трудової книжки суб’єкту декларування, із зазначенням підстав такого припинення і охоплює така декларація період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями та містить відомості по день, що передує дню подання суб’єктом декларування такої декларації. Тобто, подаючи декларацію перед звільнення 15 березня 2018 року суб’єкт декларування має зазначити в ній інформацію станом на 14 березня включно, а у разі подання такої декларації  до подання ним щорічної декларації за попередній рік – рекомендовано подати дві окремі декларації: щорічну за 2017 рік та перед звільненням за період з 01 січня по 14 березня 2018 року включно.

  Останнім окремо виділеним типом декларації є декларація особи, яка претендує на зайняття посад, що є суб’єктами декларування. Такі декларації подаються ними до призначення або обрання на посаду і охоплює звітний рік (з 01 січня по 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством. При цьому,пам’ятайте, що наприклад Законом про державну службу» передбачено подання двох таких декларацій в процесі відбору: вперше - разом із поданням документів на участь у конкурсі на зайняття вакантної посади та   вдруге – у разі перемоги особи в конкурсі, перед її призначенням.

Також хочу зазначити , що відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний повідомити НАЗК за встановленою формою.

 

Відповідно до п.2 статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» державні органи, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку. Що стосується райдержадміністрації та її структурних підрозділів то про своєчасність, або про неподання декларацій суб’єктами декларування, які в них працюють інформувати Національне агентство, ОДА буде сектор цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації. Тому, я б хотів би від структурних підрозділів отримати в електронній формі списки усі працівників, що будуть подавати декларації вказавши їх посади. Це дасть змогу оперативно перевірити своєчасність подання декларацій та подальше інформування ОДА, НАЗК тощо.

Як показала практика в останній місяць подачі декларації система працює дуже погано. Один розділ можна писати по декілька днів, часто все те, що ми зберігаємо в чернетках воно десь пропадає і ми по новому вписуємо дані. Крім того, може бути з різних причин пошкоджений ключ( наприклад через вірус) і потрібно буде виготовляти новий. Тому, моє побажання усім вже зараз створити на основі щорічної декларації за 2016 рік чернетку щорічної декларації за 2017рік і не чекаючи даних з податкової, пропустивши 11 розділ заповнювати не збережені дані з попередньої декларації ( дата народження, ідентифікаційний код, нерухомість тощо) тим самим перевірите одночасно чи можете ви зайти в свій особистий кабінет.

На завершення усі керівники структурних підрозділів ознайомленні з статтею закону про фінансовий контроль під підпис. Знають, яку відповідальність несете за собою неподання, або за несвоєчасне подання щорічної, або іншою декларації, не подання повідомлення про суттєві майнові зміни, тому бажаю усім своєчасно, правильно подати свої декларації.

Методичні вказівки щодо заповнення декларації, зміни ключа, електронної адреси - вся інформація як це зробити знаходяться на сайті НАЗК, РДА.

 


E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація