Хмільницкий район - прапор
Хмільницька районна державна адміністрація
Офіційний сайт
18 травня 2024 року
для людей з обмeженими можливостями

Рекомендації управління агропромислового розвитку райдержадміністрації щодо безпечного проведення зернозбиральних робіт у 2018 році

05.06.2018 Кількість переглядів: 915

    Жнива – найбільш гаряча пора для  працівників сількогосподарських підприємтв. Це зумовлено максимальним напруженням, високою температурою повітря, перенасиченістю праці, що призводить до помилкових дій, нехтуванням охороною та безпекою праці та відсутністю належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку керівників та  інженерно-технічного персоналу.

    В цей напружений період, значно зростає імовірність виникнення нещасних випадків, у тому числі зі смертельним наслідком, адже під час жнив зростає кількість задіяних в роботі людей, машин та механізмів. Збільшується тривалість виконання сільськогосподарських робіт на протязі доби.

     Тому, особливо в цей період керівникам сільгоспгосподарств та фермерам необхідно максимально  посилити увагу за дотриманням вимог чинного законодавства з охорони праці та проведення профілактичних заходів з метою збереження життя та здоровя  працівників.

    Аналіз нещасних випадків зі смертельним наслідком, що трапилися протягом останніх років на сільськогосподарських підприємствах України під час проведення польових робіт, свідчить, що порушення охорони та безпеки праці, які призвели до смертельного травмування працівників сталися в тих господарствах, де низька трудова та виробнича дисципліна, де не приділяється належна увага проведенню інструктажів з питань охорони праці (вступного, первинного, повторного і якщо є потреба цільового та позапланового), проведенню попереднього та періодичного медичного огляду, якості проведення навчання безпечним методам праці, перевірці знань з питань охорони праці, де має місце допущення працівників до роботи без навчання та перевірки знань з питань охорони праці, допущення до роботи підвищеної небезпеки неповнолітніх осіб.

     При збільшенні тривалості робіт протягом доби, роботодавцям (власникам) необхідно забезпечити належні та безпечні умови праці для працюючих в польових умовах відповідно до  вимог  законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

     Виходячи з аналізу причин і обставин виробничого травматизму та враховуючи рекомендації та висновки комісій по розслідуванню нещасних випадків на виробництві, дієвими заходами профілактики та попередження травматизму під час проведення жнив можуть стати:

- забезпечення постійного та належного контролю з боку роботодавців (власників) за дотриманням працівниками законодавчих та нормативно-правових актів охороною праці;

- дотримання безпоседньо самими працівниками вимог посадових інструкцій, інструкцій  з охорони праці та виробничих  інструкцій;

- проведення інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками, які будуть брати участь у збиранні врожаю. Проведення інструктажів фіксується в відповідних журналах з охорони праці з ознайомленням працівника під розпис; інструктажі проводять інженерно-технічні працівники, які пройшли відповідне навчання (1 раз на три роки) і мають відповідне посвідчення;

- організація своєчасного проведення навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки,  обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників;

- забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до норм, передбаченими нормативно-правововими актами;

- допущення до керування  транспортними засобами  осіб віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право керування ;

- залучення до роботи лише тих транспортних засобів, які  зареєстровані та пройшли відповідний обов’язковий технічний контроль (факт проходження технічного контролю підтверджується відривним талоном, прикріпленим на вітровому склі кабіни). Заборона експлуатації транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає вимогам державних стандартів, правилам дорожнього руху і  які не пройшли державний технічний огляд;

-  проведення огородження всіх обертових частин сільськогосподарських машин і механізмів, зерноочисних машин;

- укомплектація всіх робочих місць, транспортних засобів аптечками першої допомоги, знаками аварійної зупинки та первинними засобами пожежогасіння;

- розроблення схемів руху транспорту з визначенням дозволених та заборонених напрямків руху;

- ознайомлення, під розписку, всіх водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами руху транспортних засобів як на території господарства так і за її межами;

- обов’язкове проведення медичних перед та післярейсових оглядів водіїв та механізаторів, окремих осіб технічного персоналу;

-  не допущення до керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, у хворобливому стані або під впливом ліків, що знижують реакцію й увагу;

-  здійснення контролю за своєчасністю повернення транспорту та сільськогосподарської техніки в парк, на місце зупинки та здача її під охорону. Не дозволяти залишення будь-якої техніки вдома у водія чи механізатора;

- передбачення технологічної перерви для працюючих у полі протягом 30-40 хвилин після кожних 3-4 годин роботи зі встановленням оптимального графіку обідньої перерви;

- заборона використання праці неповнолітніх при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

       Під час жнив велика робота ведеться на зерноскладах, зернотоках. Тому, необхідно провести  лабораторні виміри опору ізоляції та контурів захисного заземлення, яке експлуатується на них. При вході необхідно встановлювати плакати: «Вхід стороннім особам заборонено», бункера для зерна повинні мати решітки або кришки і бути обов’язково замкнені. Під час виконання ремонтних, обслуговуючих робіт потрібно вимикати електронапругу, на рубильниках та пускових пристроях вивішувати таблички: «Не вмикати, працюють люди!» та виконувати інші вимоги електробезпеки.

     Особи, які працюють на скиртуванні соломи, повинні пройти медогляд та отримати дозвіл роботи на висоті. Під час скиртування забезпечити працівників справними суховилами, страхувальним знаряддям, засобами індивідуального захисту та сигналами зв’язку.

   Зазначені заходи не вимагають від роботодавців (власників) значних фінансових, трудових та матеріальних витрат, і в той же час сприятимуть збереженню життя і здоров’я працюючих, зменшенню матеріальних і моральних збитків. 

 


E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація