Хмільницкий район - прапор
Хмільницька районна державна адміністрація
Офіційний сайт
18 квітня 2024 року
для людей з обмeженими можливостями

ЗВІТ ГОЛОВИ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ ТА ПРИОРІТЕТИ РОЗВИТКУ У 2018 РОЦІ

14.02.2018 Кількість переглядів: 15987

Вашій увазі пропонується Карта пріоритетів і цілей Хмільницької районної державної адміністрації.

Основною метою діяльності районної державної адміністрації є забезпечення:

- реалізації державної політики на території  району;

- соціально-економічного та культурного розвитку  району;

- надання доступних і якісних адміністративних послуг.

           З метою правового, організаційного,  матеріально-технічного  та іншого забезпечення діяльності Хмільницької районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства проведено упорядкування структури апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації з граничною чисельністю 30 штатних одиниць  в апараті і відповідно у структурних підрозділах 93 штатні одиниці.

Керівництво райдержадміністрацією здійснюють голова, перший заступник голови, заступник голови та керівник апарату.

До складу апарату райдержадміністрації входять - 4 відділи, 2 сектори, 2 головні спеціалісти та обслуговуючий персонал (дві штатні одиниці).

Головний спеціаліст з  мобілізаційної роботи та головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи підпорядковуються безпосередньо голові райдержадміністрації.

Всі решта – керівнику апарату райдержадміністрації. 

Також до складу райдержадміністрації входять 12 структурних підрозділів, з них  3 управління,  4 відділи, 4 сектори та служба у справах дітей.   

   Робота Хмільницької райдержадміністрації в 2017 році була спрямована на виконання ряду завдань та заходів в таких сферах: захист територіальної цілісності,  економічній, соціально-гуманітарній, у сфері природокористування та безпеки виробництва, життєдіяльності людини і розвитку громадянського суспільства.

Цілі Карти пріоритетів відповідають основним завданням збалансованого  розвитку району на період 2020 року.

ЦІЛЬ 1: Забезпечення безпеки життєдіяльності населення району

З метою забезпечення виконання державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення, в районі розроблено Комплексну програму захисту населення і територій Хмільницького району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки.

У 2017 році доопрацьовано плани реагування на кожен вид надзвичайної ситуації, утворено 12 спеціалізованих служб цивільного захисту, забезпечено навчання 65 осіб  керівного складу та працівників органів управління у сфері цивільного захисту.

Проведено "Місячник Цивільного захисту" із активним залученням до нього фахівців галузі цивільного захисту на районному рівні, районних спеціалізованих служб цивільного захисту, відділу освіти райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, засобів масової інформації.

У 2017 році Хмільницький район активно долучився до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталась в Калинівському районі. Силами органів управління та господарювання відновлено 3 житлових будинки. Сума затрачених коштів склала понад 300 тис.грн.

З метою створення умов для забезпечення надійного захисту території району від втручання ззовні, удосконалення територіальної оборони проведено три командно-штабних  навчання з територіальної оборони з розгортання штабу району територіальної оборони.

Розпочато роботу по забезпеченню загонів територіальної оборони речовим майном та радіозв’язком.

Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Районною державною адміністрацією постійно вживаються  заходи щодо збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 Бюджет Хмільницького району по надходженню власних доходів у 2017 році виконаний на 105,7%  до уточнених планових показників і становить 88,2 млн. грн.  

 До бюджету району надійшли додаткові кошти в обсязі 4,7 млн. грн.

Бюджети 28 сільських рад виконані в повному обсязі. До яких надійшли кошти в сумі 41,2 млн. грн., що на 14,5 млн. грн. більше в порівнянні з 2016 роком.

         У 2017 році надходження до бюджету Хмільницького району збільшилися  в порівняні з 2016 роком на 21,9 млн. грн., а  в порівняні з 2015 роком на 43,6 млн. грн.

         Одним з пріоритетних завдань райдержадміністрації є недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ та розрахункам за спожиті енергоносії.

Так, за 2017 рік в бюджеті району забезпечено фінансування бюджетних установ та закладів на суму 412,8 млн. грн., з врахуванням субвенцій з державного бюджету на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист.

В районі відсутня прострочена кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати та розрахункам за енергоносії.

Зростання конкурентоспроможності економіки району залежить від виконання програми економічного і соціального розвитку району, поліпшення розвитку сільських територій та наповнення місцевих бюджетів.

         Аналізуючи стан економічного та соціального розвитку району за 2017 рік слід відмітити, що  зусилля органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування протягом поточного року були направлені на активізацію економічного  розвитку усіх  галузей  господарського  комплексу  району,  збільшення  їх  інвестиційної та  інноваційної  складової,  нарощування  обсягів  промислового  та сільськогосподарського  виробництва,  подальший  розвиток  малого  та середнього  бізнесу,  забезпечення  фінансового  оздоровлення  реального сектору  економіки  та  подальших  трансформацій  в  усіх  сферах  суспільного життя.

             За даними моніторингу, протягом 2017 року розпочали діяльність в малому бізнесі 129 суб’єктів господарювання, з них 5 юридичних осіб та 124 - фізичних осіб. В цілому в районі зареєстровано 156 малих підприємств та 616 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. На спрощеній системі оподаткування працює 26 юридичних осіб та 482 фізичних особи. (78% від загальної кількості фізичних осіб – субєктів підприємницької діяльності).

            Сума надходжень до районного бюджету від суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з 2016 роком зросла на 25% і складає  32,0 млн.грн. З них від юридичних осіб – 22,9 млн. грн.., фізичних осіб – 9,1 млн. грн..

             З метою належного виконання на території району Закону України «Про адміністративні послуги», райдержадміністрацією та міською радою, згідно плану спільних дій проведено роботу щодо створення та функціонування єдиного Центру з  надання адміністративних послуг у місті Хмільнику. Перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП включає в себе 146 адміністративних послуг.

               В центрі функціонує система електронного керування чергою та встановлена камера відео нагляду.

            Протягом 2017 року Центром надано 14449 адміністративних послуг.

Вагоме місце у розвитку району займає агропромисловий комплекс.

В Хмільницькому  районі нараховується 23 сільськогосподарських підприємства та 90 працюючих фермерських господарств.

У галузевій структурі сільського господарства важливе місце належить рослинництву.

В 2017 році валове виробництво зернових культур склало 290,3 тис. тонн з урожайністю 79,5 ц/га на площі понад 36,5 тис. гектарів. Вирощено 198 тис. тонн цукрових буряків з урожайністю 550,0 ц/га.

 насіння соняшника 27,7 тис. тонн з урожайністю 30 ц/га.

  В сільськогосподарських господарствах району  посіяно озимих зернових культур на площі 8,8 тис. га., крім того – 3,1 тис. га озимого ріпаку.

Станом на 1 січня 2018 року у сільськогосподарських формуваннях району утримується  великої рогатої худоби – 5782 голови,  в тому числі корів - 2290 та свиней – 5827.

Поголів’я великої рогатої худоби збільшилось на 539 голів до відповідного періоду минулого року.

У 2017 році вироблено молока 10,1 тис. тонн.

 Надій на корову становить  4450 кг.

Збільшилися середньодобові прирости свиней на 10%.

 На сьогоднішній день орендарями району у власників земельних часток орендується 58,6 тис.га.  

Нарахована орендна плата складає 152,2 млн.грн., або 7,2 % від оціночної вартості землі. На даний час розрахунки за земельні та майнові паї завершені.

 Протягом 2017 року спостерігалася позитивна динаміка виробництва промислової продукції.

   Обсяги  виробництва продукції металообробки зросли на 33,3%,  виробництва цегли на 12,5%. В цьогорічному сезоні збільшено виробництво цукру на 5,6 тис.тонн або на 7%. Обсяги оброблення деревини уздовж розпиленої чи розколотої склали 2300 куб.м., що на рівні 2016 року.

За статистичними даними обсяг реалізації промислової продукції за січень-грудень 2017 року склав 753,2 млн. грн.

  Загальний обсяг роздрібного товарообороту (з урахуванням міжрайонного обміну) за 9 місяців  2017 року складає  16,7 млн.грн., що становить 150,4% (в порівняних цінах) до відповідного періоду 2016 року.

Пасажирським автотранспортом району протягом 11 місяців 2017 року перевезено 657,3 тисяч пасажирів, що на 4,7% більше проти відповідного періоду минулого року; вантажні перевезення становлять 38 тис.тонн.

Будівельними підприємствами району, що працювали за контрактами підряду за січень-грудень 2017 року виконано будівельних робіт власними силами на суму 108,5 млн. грн., що в 1,7 рази більше проти показника 2016 року.

 За січень-жовтень 2017 року забудовниками району прийнято в експлуатацію  житла загальною площею 1216 кв.м., що в 2 рази більше проти відповідного періоду 2016 року.

Головним підсумком роботи в 2017 році є стійка тенденція до поступового зростання доходів населення, особливо за рахунок росту заробітної плати та відсутності заборгованості по зарплаті на економічно активних підприємствах.      

Середньомісячна заробітна плата у ІІІ кварталі 2017 року становила 5536 грн., що на 41,8% більше її рівня у ІІІ кварталі 2016 року.

У 2017 році було проведено заходи з підвищення енергоефективності та енергозбереження.

У закладах освіти району впроваджено ергозберігаючі заходи. У 2017 році проведено капітальний ремонт опалювального пункту зі встановленням резервного джерела теплопостачання на твердому виді палива в ЗШ І-ІІІ ст.в с. Порик.

Переведено на альтернативні джерела опалення навчально-виховний комплекс ЗШ І-ІІІ ст. в с. Томашпіль. Виконано робіт на загальну суму 784 тис. грн.

У 3 закладах загальної середньої освіти в 2017 році проведено заміну 68 вікон на енергозберігаючі загальною вартістю 282.3тис. грн.. за рахунок бюджетних коштів різного рівня.

      На території населених пунктів реалізовується  районна програма «Питна вода» на 2008-2020 роки, метою якої є забезпечення усіх категорій споживачів якісною питною водою. У 2017 році на території 7 населених пунктів (Війтівці, Скаржинці, Сальниця, Лип’ятин, Морозівка, Пустовійти, Зозулинці) здійснювалося  будівництво водогонів загальною протяжністю 46,9 км. Загальна вартість проектів становить понад 7 млн.грн., з яких кошти держбюджету – 500 тис.грн., кошти місцевих бюджетів -1 млн. 293 тис. грн., кошти населення – 2 млн. 654 тис. грн.

У населених пунктах проведено будівництво та реконструкцію мереж вуличного освітлення.  Завершено будівництво мереж в 4 населених пунктах (с.Тараски, Уланів, Стара Гута та Голодьки) загальною протяжністю 6,1 км

В районі вжито ряд відповідних заходів по ремонту та утриманню доріг загального користування місцевого значення і комунальних доріг населених пунктів, а саме:

- проведено поточні ремонти комунальних вулиць і доріг населених пунктів району на загальну суму 3,7 млн. грн. З них 1,3 млн грн. - кошти місцевого бюджету. На утримання та ремонт доріг загального користування місцевого значення  використано кошти у сумі 10,7 млн. грн.

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Стратегічним орієнтиром та головним пріоритетом нашої роботи визначено максимальне сприяння реалізації інвестиційних проектів, пошук внутрішніх резервів на рівні району.

    За останні 3 роки в економіку району проінвестовано 674,0 млн.грн. капітальних інвестицій. Протягом 9 місяців 2017 року освоєно  289,3 млн. грн., що на 42,2% більше відповідного періоду 2016 року.

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.10.2017 року складає 562,4 тис. дол. США, що становить 93,7% до обсягів на початку 2017 року.

На підприємствах району завершено ряд інвестиційних проектів:

по ТОВ «Хмільницьке» введено в експлуатацію автоматизовану АЗС с.Торчин», вартістю 4,4 млн.грн; придбано техніку та проведено реконструкцію  машино-тракторного парку с.Качанівка на загальну суму 105,0 млн.грн.

     Філією  «Жданівський цукровий завод» ТОВ «Цукорагропром» проведено реконструкцію сушильного комплексу з установкою сушки», вартість проекту становила 9,4 млн.грн.

ТОВ фірма «Поділля» с.Голодьки придбано та встановлено систему мікроклімату в приміщенні складу с/г продукції та проведено  реконструкцію піднавісу для зберігання с/г техніки, загальна вартість проектів – 4,1 млн.грн.

     -В АПНВП “Візит” с. Томашпіль проводиться реконструкція молочнотоварної ферми з добудовою молочного блоку, потужність 600 голів,кошторисна вартість проекту 20,0 млн. грн., освоєно коштів 16,0 млн. грн..

   -В АПНВП “Візит” с.Томашпіль проводиться реконструкція свинокомплексу, потужність -18,0 тис. голів, освоєно 13,0 млн. грн..

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами по району  за січень – листопад 2017 року склав 18,4 млн. дол. США. Обсяг експорту товарів складає 15 млн. дол.США; обсяг імпорту – 3,4 млн.дол.США. Баланс зовнішньої торгівлі товарами позитивний (сальдо +11,7 млн. дол. США).        

Четверта ціль: якій приділяється значна увага - Екологічна безпека навколишнього середовища.

Протягом  минулого року проводилися заходи, спрямовані на охорону і раціональне використання природних ресурсів.

З метою уточнення переліку водних об'єктів  проведено інвентаризацію 285 одиниць, право оренди яких може бути реалізовано на земельних торгах.

Для забезпечення безаварійної експлуатації гідротехнічних споруд комісійно здійснена інвентаризація 261 об'єкта.

         Відтворено лісів на площі 114 гектарів ,  в тому числі нові ліси  насаджені на площі  30 гектарів.

        У 2017 році проведено суцільно-санітарні рубки  хвойних  деревостанів на площі 7 га.

Забезпечено виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення і приведення у належний санітарний стан населених пунктів.

Ліквідовано 69 стихійних сміттєзвалищ та упорядковано 39 наявних паспортизованих сміттєзвалищ;
Розчищено та упорядковано 24  джерела питної води;
Очищено від сміття близько 18 км берегів;
Упорядковано 27 дитячих та спортивних майданчики;
Прибрано 118 км придорожніх смуг;

- Реалізовано інвестиційні проекти:

«Вдосконалення системи збору, складування твердих побутових відходів та утримання в належному стані сміттєзвалища с.Уланів» вартість проекту - 652,0 тис.грн.
 «Розділи сміття – збережи довкілля!». Придбання контейнерів для роздільного сортування сміття та облаштування місця для їх встановлення на території Жданівської ОТГ - загальна вартість проекту -  134,5 тис.грн.

Продовжується реалізація інвестиційного проекту «Поліпшення технічного стану, благоустрою водойми №1 с. В.Остріжок», загальною вартістю  2,7 млн.грн. Освоєно 1млн.303 тис..грн.: з них 1млн.279 тис.грн. - кошти фонду.

П’ята ціль, яка стоїть у пріоритетних завданнях перед райдержадміністрацією - це розвиток соціальної та туристичної сфери району

Перше завдання - це підвищення якості провадження освітньої діяльності.        В районі функціонує 36 навчальних закладів,  з яких 13 - навчально-виховні комплекси, де навчаються 2749 учнів.

 Базову загальну середню освіту здобули  322 учні, з них отримали свідоцтво з відзнакою – 17. Повну загальну середню освіту здобули 134 учні, з них отримали Золоту та срібну медалі –7  випускників.

Проведено реорганізацію   ЗШ І-ІІІст.с. Сальниця в НВК «ЗШ І-ІІІст.-ДНЗ» с.Сальниця, при цьому проведено капітальний ремонт частини приміщень закладу на загальну суму 1,5 млн.грн.

Більше 2 тис. учнів шкіл району взяли участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах районного та обласного рівнів.

У ІІ етапі  учнівських олімпіад взяли участь 702 учні закладів загальної середньої освіти району, з них 147 учнів стали призерами.

В ІІІ обласному  етапі олімпіад та конкурсів Хмільницький район представляли 37 учасників. Результатом їхньої праці стали 9 призових місць.

     12 учням вручено Сертифікат на право отримання стипендій райдержадміністрації та районної ради. Проведено оновлення комп’ютерної техніки у загальноосвітніх навчальних закладах на суму 692.1 тис.грн.

За програмою «Шкільний автобус» для учнів та вчителів  організовано підвіз.

Додатково у 2017 році придбано 1 шкільний автобус на суму 1,7 млн.грн.   Забезпечено безоплатне харчування для 1653 учнів на суму  1,5 млн. грн.

Значна увага приділялась відродженню в районі спортивних традицій, забезпеченню участі вихованців Хмільницького району в обласних та всеукраїнських змаганнях.

В районі функціонує  125 спортивних споруд, в тому числі: 1 стадіон з трибунами на 1500 місць для глядачів, 19 майданчиків з тренажерним обладнанням, 7 футбольних полів, 21 спортивна зала, 51спортивний майданчик.

У 2017 році за рахунок різних джерел фінансування реконструйовано та здійснено капітальний ремонт 3 спортивних об'єктів, а саме:

1) капітальний ремонт спортивної зали ЗШ І-ІІІ ст., с. В. Митник на суму 183,9 тис. гривень  коштів з місцевих бюджетів та 66.0 тис. гривень спонсорських коштів;

2) влаштування благоустрою сільського – шкільного стадіону в с. Куманівці на суму 141,4 тис. гривень  коштів з місцевих бюджетів та 20.0 тис. гривень спонсорських коштів;

3) утеплення фасаду культурно-спортивного центру в с. Сальниця на суму 160.0 тис. гривень  коштів з місцевих бюджетів.

Забезпечено функціонування Хмільницької районної дитячо-юнацької спортивної школи, в якій займалися різними видами спорту 316 юних спортсменів та дитячо-юнацький спортивний клуб «Олімп», в якому займалося 300 дітей.

На районному рівні проведено ряд різноманітних змагань.

Вперше було проведено зональні змагання з футболу в рамках 2 етапу сільських ігор Вінниччини.

До Дня фізичної культури та спорту в селі Уланів відбулося спортивно-масове свято, під час якого було проведено 1 етап чемпіонату району з футболу серед школярів, а також відзначено кращих спортсменів та працівників фізичної культури та спорту нашого краю.

 Наші спортсмени в поточному році взяли участь в спортивних заходах обласного рівня та неодноразово займали на них призові місця.

Наступним завданням є надання високоякісної  медичної допомоги населенню району на первинному та вторинному рівнях, динамічний розвиток системи охорони здоров'я з орієнтацією на профілактику захворювань, формування мотивації до здорового способу життя населення та покращення демографічної ситуації.

    Первинний рівень медичної допомоги в районі забезпечує Комунальна установа «Хмільницький районний медичний центр первинної медико- санітарної допомоги».

В структурі Центру функціонує 12 амбулаторій ЗПСМ, 49 ФАПів (10 ФАПів і 39 ФП).

На утримання центру та його структурних підрозділів використано 26,5  млн.грн.

Витрати Центру на покращення матеріально-технічної бази, придбання  матеріалів, медикаментів першої невідкладної допомоги, медикаментів хворим пільгової категорії, проведення обстежень та діагностики медичного та технічного обладнання становлять 2,8 млн. грн.

Видатки для забезпечення медикаментами пільгової категорії хворих становлять  588,6 тис. грн.

На медикаменти першої невідкладної допомоги в 2017 році витрачено 256,0 тис. грн. За рахунок додатково виділених коштів по Програмі імунопрофілактики, з міського бюджету в сумі 57,3 тис. грн. та з районного бюджету в сумі 84,6 тис. грн. було закуплено туберкулін.

Придбано обладнання, м’якого інвентаря, господарських матеріалів на суму   351,2 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду на протязі 2017 року було освоєно 1,8 млн. грн., а саме закуплено УЗД апарат вартістю 678,0 тис. грн.,  апарат ультра високої частоти (УВЧ) для фізкабінету Березнянської АЗПСМ вартістю 17,0 тис. грн., 3 (три) холодильники для зберігання вакцини та один компʼютер і два принтера на суму 23,9тис. грн.

       За рахунок благодійних внесків від бази медичного постачання на протязі 2017 року було отримано медикаментів (вакцини) на виконання окремих доручень на суму 1млн 20 тис. грн.

По Урядовій програмі “Доступні ліки”  використано коштів в сумі 963,7 тис.грн.

Відповідно до впровадження реформування на первинному рівні надання медичної допомоги закуплено медичну інформаційну систему “Медейр”, на яку з місцевого бюджету було виділено 340 тис. грн.

             В районному медичному центрі реалізується районна програма “Майбутнє Хмільниччини в збереженні здоровʼя громадян” на 2016-2020 роки, згідно якої придбано сучасний флюорографічний апарат за 1 млн. 455 тис. грн.

           Зроблено ремонти кабінетів та надаються якісні медичні послуги.

        Загальний обсяг видатків за 2017 рік  по КУ  «Хмільницька ЦРЛ»   складає 44,5 млн.грн., з них за рахунок  медичної субвенції -33,4 млн.грн..

    Ці кошти направлено на заробітну плату,  придбання медикаментів, харчування, паливно-мастильні матеріали, оплату послуг, придбання медичного обладнання та інструментарію.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на суму 1млн. 49 тис. грн.

    придбано:

Холодильну камеру для моргу – 145,8 тис. грн.;
Гастроскоп – 474,0 тис. грн.;
Апарат штучної вентиляції легень – 378,0 тис. грн.;
Набір хірургічних інструментів для оперблоку – 15,0 тис. грн.;
Набір штативів в комплекті для акушерсько-гінекологічного відділення – 6,0 тис.     грн.;
Комплекти постільної білизни в дитяче відділення – 30,0 тис. грн.

   В рамках дії Комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів міста і району на 2016-2019 роки придбано інсулінів на суму 492 тис. грн.

   За рахунок благодійної допомоги власними силами були проведені поточні ремонти на загальну суму 271 тис. грн..

     В 2017 році основним завданням була реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення шляхом надання якісних соціальних послуг.

Субсидію на житлово-комунальні послуги  станом на 01.01.2018р. призначено  8763 домогосподарствам.

 - Тверде паливо  1223 домогосподарства.

До відділу адресних допомог та соціальних компенсацій за призначенням інших видів соціальних допомог( крім субсидій) звернулось 3032 особи. З заявами для виплати частини невикористаної субсидії, що підлягають монетизації 6053 особи.

На житлово-комунальні послуги ветерани війни скористалися пільгами на суму 2,6 млн. грн.,

Надано допомогу 121 внутрішньо переміщеній особі на суму  1млн.290  тис.грн.

Наступним завданням у наданні соціальних послуг населенню є сприяння повній продуктивній зайнятості населення.

 Протягом 2017 року послугами служби зайнятості скористалися 1752 особи, з них мали статус безробітного 1539 осіб. Всього отримали роботу– 924 особи. Зареєстровано 1177 вакансій, які надійшли від 243 роботодавців.

Працевлаштовано на нові робочі місця з компенсацією єдиного внеску 5 осіб. Протягом року здійснювалось відшкодування роботодавцям єдиного внеску за працевлаштування 11 осіб.

 Проходили профнавчання, перенавчання, підвищення кваліфікації 173 особи.

 Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 90 осіб.

 Завдяки виплаті одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 3 особи започаткували власну справу.

 Важливим питанням залишається надання допомоги та підтримки учасників антитерористичної  операції та їх родин. У  2017 р. з державного бюджету виділено на санаторно-курортне лікування 113,4 тис. грн., на проходження професійної адаптації – 44 тис. грн.. 

З початку року професійну перепідготовку пройшли 9 учасників АТО.

- пролікувалося 18 учасників  бойових дій антитерористичної операції.

- 88  учасникам АТО виплачена одноразова матеріальна допомога на суму 228,5 тис.грн.

- До дня Святого Миколая 233 дитини  учасників АТО отримали подарунки на суму 11 тис. грн.

На території району для учасників АТО зарезервовані земельні ділянки загальною площею 205 га., які можуть бути надані у власність та користування. Крім того 635 військовослужбовцям на площі 1014 га видані викопіювання земельних ділянок з чергових кадастрових планів сільських рад.

Одним із основних завдань у формуванні стратегії розвитку району є забезпечення   благополуччя та безпеки дитини шляхом посилення профілактики бездоглядності та безпритульності дітей,  зміцнення системи захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема, забезпечення права дитини на виховання в сімейному оточенні.

На території району функціонує 2  дитячих будинки сімейного типу та 3  прийомні сім’ї, в яких на вихованні перебуває 23 дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

  За минулий рік охоплено оздоровленням та відпочинком 1378 дітей, з них 880  дітей пільгових категорій. Для проведення літньої оздоровчої кампанії з районного бюджету були виділені кошти в сумі 500 тис. грн., з них 300 тис. грн. на організацію роботи пришкільних таборів та 200 тис. грн. на оздоровлення 52-х дітей у профільному позашкільному навчально-оздоровчому дитячому закладі «Казкова долина».  Фактично на оздоровлення та відпочинок дітей використано – 425 тис 340. грн.

Відповідно до програми «Підтримки сім’ї, дітей та молоді району  проводилися наступні заходи :

молодіжний захід до Дня Святого Валентина;
 заходи до дня матері
 учнівський КВН, що проводився у загальноосвітній школі І-ІІ ст. села Пагурці;
спортивні змагання між батьками та дітьми жителями с. Лозова, присвячені до Дня українського козацтва;
заходи до Дня Святого Миколая.

     В районі забезпечено стабільне фінансування та своєчасну виплату пенсій, наповнення бюджету Пенсійного фонду України.

    Значна увага приділяється збереженню культурної спадщини та формуванню туристичної привабливості району. Відремонтовано 13 закладів культури на загальну суму 3,6 млн. грн.

  Придбано підсилюючу апаратуру, оргтехніку, сценічні костюми, одяг сцени, меблі, обладнання для експозицій музею Героя Радянського Союзу та Національного героя Франції Василя Васильовича Порика       с.Порик на загальну суму 656 тис. грн.

    Проведено благоустрій  паркової зони в с.Петриківці  (встановлення паркану) та встановлено фонтан на площі в с.Уланів.

   Приділяється увага підтримці професійного мистецтва, розвитку і збереження нематеріальної культурної спадщини, розвитку аматорського мистецтва, охороні культурної спадщини, реалізації державної пам’ятко-охоронної та музейної політики.

   Райдержадміністрацією забезпечується проведення державних, професійних  свят і обрядів, урочистостей, тематичних святкових вечорів, концертів, фестивалів, відзначення ювілейних та памятних дат в закладах культури району.

 Колективи та окремі виконавці району приймали участь в Міжнародних , Всеукраїнських, обласних творчих акціях, фестивалях, конкурсах, оглядах.

   Оновлено обладнання музейних закладів району – закуплено нові виставкові стенди.

   Продовжено роботу по вшануванню подвигу учасників АТО.

  Туристична привабливість району формується передусім за наявності природних або  історико-культурних ресурсів.

   Мережа музейних установ району складається з двох державних музеїв -«Історичний музей міста Хмільника» (м.Хмільник) та «Музей Героя Радянського Союзу та Національного героя Франції Василя Васильовича Порика» (с.Порик Хмільницького району).

   Визначними туристичними об’єктами Хмільницького району є відпочинковий комплекс «Козацький двір» (с.Філіопіль, Хмільницький район), творчий центр «Квітуча оселя» (с.Крутнів, Хмільницького району), оздоровчий комплекс «Життєдар» (с.Уланів, Хмільницький район).

Шостою ціллю у пріоритетних завданнях стоїть розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин.

   Основними напрямками, спрямованими на розвиток місцевого самоврядування, децентралізації влади та міжбюджетних відносин, зазначеними в нашій Карті пріоритетів, є розвиток інфраструктури територіальних громад.

   За рахунок участі в конкурсах та грантах десять проектів визначено переможцями ХІV обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад, з них  2 - за екологічним спрямуванням (фонд конкурсу – 252,5 тис.грн.) та 8 проектів соціально-економічного розвитку (фонд конкурсу - 674,4 тис.грн.). Успішно реалізовано 7 проектів, в стадії завершення реалізації - три проекти.

    Переможцями ІІ районного конкурсу проектів розвитку територіальних громад визначено 29 проектів із загальним бюджетом 5,9 млн.грн., з них фонд конкурсу складає 2,7 млн.грн. та власний внесок територіальних громад і організацій-партнерів  3,2 млн.грн. На даний час реалізовано 10 проектів.

    За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи соціально-економічного розвитку окремих територій району виділено кошти в сумі 7,9 млн.грн., з них:

- на будівництво водогонів в селах Скаржинці, Сальниця, Петриківці та Липятин – 1,0 млн.грн.,

- на капітальний ремонт дорожнього покриття с.Соколова – 1млн. 57 тис.грн.,

- на придбання мультимедійних комплексів та спортивного інвентаря для  закладів освіти – 1млн.89 тис.грн.,

- на придбання меблів і комп’ютерної техніки для ДНЗ району – 270 тис.грн.,

- на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я – 2млн.40тис.грн.,

- на заходи соціально-економічного розвитку ОТГ – 2,5 млн.грн.

   В цілому на розвиток соціальної сфери та інфраструктури району освоєно    40,7млн.грн. в т.ч. бюджетні кошти –  36,6 млн.грн. (90%), позабюджетні –   4,1млн. грн. (10%).

     В районі  створена Жданівська ОТГ шляхом добровільного об'єднання 2 сільських рад з центром в с.Війтівці.

     До складу ОТГ входить 5 сіл. Населення складає 4371 особа. Площа території – 69,6 кв.км.

     На базі майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади створено комунальний заклад «Жданівський центр первинної медико-санітарної допомоги».

    З метою підвищення якості освіти в Жданівській ОТГ створено та працює відділ освіти та соціально-гуманітарної роботи.

       Відкрито перший в області центр безпеки громадян.

       З метою прозорого та ефективного використання бюджетних коштів в районі проводиться моніторинг закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.

     За минулий рік  бюджетними організаціями району через систему «Prozorro» проведено 142 процедури торгів на загальну суму 28,5 млн.грн.

В результаті проведених електронних торгів  зекономлено кошти в сумі 1млн.980 тис.грн., в тому числі завдяки допороговим закупівлям – 245 тис.грн.

 Важливим питанням є розвиток громадянського суспільства в районі.

    На підтримку громадських організацій району виділено коштів з районного бюджету в сумі 417,2 тис. грн, в тому числі для районної громадської організації ветеранів України-170 тис. грн.., для громадської організації «Спілка учасників АТО у м.Хмільник та Хмільницькому районі» - 162 тис.грн.., для Спілки учасників війни в Афганістані – 82 тис.грн. 

При Хмільницькій райдержадміністрації створена громадська рада, до складу якої входять 5 представників інститутів громадянського суспільства.

        На 2018 рік затверджено план консультацій з громадськістю, яким передбачено громадське обговорення важливих питань соціального захисту, економіки, бюджету, надання освітніх, медичних та культурних послуг.

 Важливим питанням є розвиток інформаційної сфери та висвітлення діяльності органів виконавчої влади.

З метою забезпечення вільного доступу до інформації про діяльність райдержадміністрації, забезпечення гласності та відкритості діяльності, поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, інформування населення та висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється через офіційний веб-сайт та засоби масової інформації.

    В районі розроблено та погоджено в облдержадміністрації  проект районної програми інформатизації “Електронна Хмільниччина” на 2018-2020 роки, відповідно до якої заплановано здійснити  модернізацію офіційного веб – сайту райдержадміністрації.

У 2017 році  на висвітлення діяльності органів виконавчої влади у друкованих ЗМІ виділено  160 тис.грн. 

На підтримку діяльності Хмільницького районного радіомовлення – 192 тис.грн.  

П’ятий розділ у Карті пріоритетів є визначення   проблемних питань та пропозиції щодо їх вирішення.

Перша проблема - реконструкція відділення реанімації та інтенсивної терапії КУ «Хмільницька ЦРЛ» із залученням фінансування  з різних джерел.

Друга проблема – реконструкція та капітальний ремонт місцевих доріг державного значення за рахунок коштів державного бюджету.

Шостий розділ Карти пріоритетів передбачає основні напрямки роботи районної державної адміністрації на 2018 рік.

Це покращення матеріально-технічної бази закладів освіти.

 Планується протягом 2018 року  провести:

- Капітальний ремонт частини приміщень молодших класів НВК “ЗШ І-ІІ ст. –ДНЗ” с. Тараски на суму 468,8 тис. грн.

-  Капітальний ремонт (санація) ЗШ І-ІІІ ст. с. Уланів на суму 3,4 млн. рн..

- Модернізацію котелень із встановленням резервного джерела теплопостачання в ЗШ І-ІІІ ступенів с. В. Митник, с. Вишенька, с. Маркуші на суму понад 2 млн. рн..

- Капітальні ремонти спортивних залів в закладах освіти сіл: Голодьки, Куманівці, Лозова, Тараски на суму понад 1 млн. грн..

В закладах охорони здоров’я провести:

Капітальний ремонт АЗПСМ с. Широка Гребля та ФАПу с. Лелітка.
Капітальний ремонт лабораторії та  котельні із заміною котлів КУ «Хмільницький РМЦ ПМСД».

-Проведення капітального ремонту інженерних мереж терапевтичного корпусу КУ «Хмільницька ЦРЛ» – орієнтовна вартість 820,8 тис. грн.

- Розконсервування артезіанської свердловини – орієнтовна вартість 100 тис. грн.

- Придбання апарату УЗДКУ для  Хмільницької ЦРЛ – орієнтовна вартість 2,0 млн. грн.

Наступним напрямком на 2018 рік  є збереження і розвиток мережі закладів культури району, де заплановано:

- Реконструкція та проведення капітальних ремонтів закладів культури.

- Створенння об’єкту туристичної інфраструктури району – краєзнавчий музей історії села Уланів на базі частини колишнього приміщення Уланівської райлікарні.

- Зміцнення матеріально-технічної бази галузі культури.

- Збереження нематеріальної культурної спадщини рідного краю, памя’ток історії та культури.

- Продовження комплектування фондів бібліотек району новою літературою (на менше 4тис.екз. в рік) та періодичними виданнями (не менше 11 назв).

Не менш важливим напрямком на 2018 рік  є - забезпечення ефективної державної соціальної  підтримки населення. Для цього необхідно здійснити:

-Виконання програм та заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей.

-Виплати адресної допомоги на проживання та оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо - переміщених осіб.

-Виконання програм та заходів щодо соціальної  підтримки сім’ї, дітей та молоді району.

-  соціальну   підтримку, матеріальну допомогу для реабілітації осіб з інвалідністю.

        У 2018 році також планується ряд заходів, спрямованих на розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури району.

Дані заходи включають в себе виконання Програми ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення та комунальних доріг населених пунктів Хмільницького району на 2017-2018 роки.

Даною Програмою передбачається виконання робіт на загальну суму 5 млн. 400 тис. грн.

        Пріоритетними напрямками роботи будуть:

1. Виконання програми «Питна вода», відповідно до якої впродовж 2018-2019 років планується провести будівництво водогонів у 6 населених пунктах району(с.В.Митник, В.Острожок, М.Острожок, Мар’янівка, Скаржинці, Білий Рукав, Березна)  загальною протяжністю 20,3 км.

2. Виконання заходів по утриманню та ремонту доріг загального користування місцевого значення  впродовж 2018-2020 років;

3. Будівництво мереж вуличного освітлення в чотирьох населених пунктах району (В.Митник, Філіопіль, Кустівці, Рогинці) загальною протяжністю 12,7 км

впродовж 2019-2020 років.

       Також на наступний рік планується продовжити:

виконання заходів щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження в бюджетних закладах району.
впровадження в населених пунктах району технології  роздільного збирання твердих побутових відходів (відбір скла, полімерів та паперу).

Одним із пріоритетів на 2018 рік залишатиметься залучення інвестицій в економіку району.

Заплановано завершити роботи з реалізації інвестиційних проектів по АПНВП «Візит»  а саме:

    ВП с.Уланів - «Реконструкція  молочно - товарної ферми з добудовою молочного блоку», вартістю 20 млн.грн.;

   ВП с.Соколова – «Реконструкція свинокомплексу», вартістю 15 млн.грн.

та розпочати реалізацію таких інвестиційних проектів:

    «Придбання обладнання для виробничої діяльності та складання й зберігання цукру» на філії «Жданівський цукровий завод» ТОВ «Цукорагропром» с.Війтівці. Вартість проекту 1,3 млн.

«Реконструкція МТП» ТОВ «Хмільницьке» с.Війтівці, проектно-кошторисна вартість – 30,0 млн.грн.

              Наступним пріоритетом є залучення та супровід потенційних інвесторів на вільні земельні ділянки, що пропонуються для реалізації інвестиційних проектів:

     - земельна ділянка неподалік с.Великий Митник, Хмільницького району, загальною площею 1,9га.

     - земельна ділянка неподалік с. Клітенка Кропивнянської сільської ради,  загальною площею 15,4га.

       З метою досягнення сталого економічного розвитку району основними завданнями на 2018 рік є:

збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 2,3%;
залучення додаткових джерел фінансування на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок участі в конкурсах та грантах;
збільшення обороту роздрібної торгівлі на 9,7%;
забезпечення ефективного використання бюджетних коштів через систему ProZorro;
збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва та надходжень до місцевого бюджету від їх діяльності.

ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

1.Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю по

     впровадженню структурних змін в галузі охорони здоров’я району.

2. Створення умов для розвитку підприємницької діяльності.

3. Розвиток територіальних громад району.

4. Залучення позабюджетних коштів.

5. Забезпечення ефективної співпраці з громадськими організаціями.

6. Удосконалення роботи відділів з питань надання адміністративних послуг.

7. Збереження культурної спадщини та зміцнення матеріально-технічного стану закладів культури та мистецьких колективів.

8. Консолідація зусиль щодо залучення дітей до занять фізичною культурою та спортом.

Завданнями райдержадміністрації, спрямовані на підвищення ефективності діяльності колективу на 2018 рік є:

формування ефективної організаційної структури райдержадміністрації;
створення в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації належних для роботи умов та їх матеріально-технічне забезпечення;
впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій, зокрема е-урядування;
підвищення кваліфікації персоналу.

      Попереду у нас всіх досить серйозна і напружена робота, яка вимагатиме від кожного ефективності праці та відповідального ставлення до поставлених завдань, задля забезпечення стабільного розвитку нашого району.

Вважаю, що спільними зусиллями органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, керівників підприємств, установ та організацій пріоритетні завдання на 2018 рік будуть виконані.

Від кожного окремо і разом з тим від спільності наших дій, значною мірою залежатиме як буде розвиватися економіка, сільське господарство, як житиме наша громада.

 

Презентація 


E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація