Хмільницкий район - прапор
Хмільницька районна державна адміністрація
Офіційний сайт
Малий Герб України
20 липня 2024 року
Facebook - логотип Twitter - логотип Instagam - логотип Youtube - логотип
Режим високої контрастності

«Увага! Контактні телефони робочої групи з питань реалізації програми «Доступне житло»

 

Контактні телефони в Хмільницькій райдержадміністрації: (04338) 2-11-81

___________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА КМУ від 25 квітня 2012 р. № 343

_________________________

Як скористатись програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для придбання доступного житла

Програма здешевлення вартості іпотечних кредитів була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. № 343 (із змінами та доповненнями) на виконання ініціативи Президента України для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Реалізується вона шляхом відшкодування державою частини відсотків за кредитами, отриманими громадянами в банках на будівництво (реконструкцію) чи придбання в об'єктах незавершеного будівництва або не реалізованого замовниками (управителями) в об’єктах, прийнятих в експлуатацію після 2007 року житла (квартири в багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки або майнові права на них).

Термін кредитування та часткової компенсації - до 15 років з моменту укладення договору. Процентна ставка - не більше 16% річних, обов'язковий власний внесок позичальника визначається внутрішніми правилами банків, але не перевищує 25 % вартості житла. За бажанням позичальника, розмір такого внеску може бути збільшено. Як перший внесок можуть зараховуватися кошти, сплачені позичальником за перевищення нормативної площі та розрахункової вартості квартири. Розмір першого внеску може бути зменшено у разі надання додаткової застави за кредитним договором відповідно до внутрішніх правил банку.

Договір поруки укладається з кожним із дієздатних членів сім'ї позичальника, на якого розраховується часткова компенсація процентів та який проживатиме разом з позичальником. Позичальник може укладати договори поруки також з іншими поручителями та надавати додаткову заставу за кредитним договором.

Платоспроможність позичальника може визначатися з урахуванням доходів його поручителів.

Максимальна сума кредиту не повинна перевищувати похідне нормативної площі і розрахункової вартості. Допускається перевищення на 10% розрахункової вартості в передмісті адміністративного центру регіону (від 5 до 15 кілометрів від меж мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів). Для населених пунктів, які розташовані у 5-кілометровій зоні від меж мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається у розмірі, встановленому для цих міст.

Нормативна площа - 40 кв. м на одну людину або сім'ю з двох людей. Плюс 18 кв. м на кожного наступного члена сім'ї, але не більш як 76 кв. метрів, а для індивідуальних житлових будинків - не більше 94 кв. метрів.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу та/або розрахункову вартість, сплачується позичальником відповідно до умов договору про придбання житла (укладеного між позичальником і відчужувачем житла з метою будівництва (реконструкції) житла або придбання житла в об'єктах незавершеного будівництва) за рахунок власних коштів без нарахування часткової компенсації процентів.

Щомісячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 50 відсотків сукупного середньомісячного доходу сім'ї. Сума часткової компенсації процентів до щомісячного платежу не включається. При цьому сума, що залишається після здійснення всіх щомісячних розрахунків за кредитним договором, повинна бути не меншою одного прожиткового мінімуму на позичальника та кожного члена його сім'ї, на якого розраховувалася часткова компенсація процентів.


Взяти участь у програмі за 5 кроків

Крок 1

Перевірити, чи маєте Ви право стати учасником програми здешевлення вартості іпотечних кредитів

Фото без описуПрограмою здешевлення вартості іпотечних кредитів можуть скористатись громадяни: 

1). громадяни, які на підставі статті 34 Житлового кодексу Української РСР перебувають на квартирному обліку;

2). громадяни, які забезпечені за місцем проживання, зареєстрованим в установленому порядку, житловою площею, що не перевищує 9 кв. метрів на одного члена сім'ї, або проживають (зареєстровані в установленому порядку) у гуртожитку, що підтверджується довідкою про склад сім'ї, виданою за місцем проживання.


Крок 2

Звернутись до Вінницького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 7 (адмін. будівля «Книжка») кім. 721, тел. (0432) 66-03-41, 66-07-95)

Фото без опису


На сайті Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (www.molod-kredit.gov.ua) у вікні «Здешевлення іпотеки» можна скористатись Кредитним калькулятором по здешевленню іпотеки для розрахунку прогнозного розміру погашення кредиту та сум , що компенсує Держава.

Надання відповідних документів й отримання підтвердження можливості надання компенсації.
Перелік документів, які подає позичальник для укладення договору часткової компенсації процентів:
- заяву про надання часткової компенсації процентів;
- копію паспорта;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
- довідку про склад сім'ї, видану за місцем проживання;
- копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
- копію свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);
- документи про доходи позичальника та членів його сім’ї за останні шість місяців;
- довідку про перебування на квартирному обліку (за наявності). В іншому випадку громадяни, які забезпечені за місцем проживання, зареєстрованим в установленому порядку, житловою площею, що не перевищує 9 кв. метрів на одного члена сім'ї, або проживають (зареєстровані в установленому порядку) у гуртожитку, підтверджують довідкою про склад сім'ї, виданою за місцем проживання.
Позичальник, що є замовником будівництва індивідуального житлового будинку, подає також копії документа, що посвідчує право на земельну ділянку, та відповідної проектно-кошторисної документації.

 


Крок 3

Обрати квартиру, яку Ви хочете придбати

Фото без опису

Перелік об'єктів будівництва визначається Міжвідомчою комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Станом на 01 вересня 2012 року у Вінницькій області це наступні будинки: Док.doc


Крок 4

Звернутись до банку щодо надання кредиту, й отримати рішення кредитного комітету банку про надання кредиту

Фото без опису


Безпосередні умови кредитування встановлюються внутрішніми правилами комерційних банків.

Рішення про надання позичальнику кредиту на придбання житла банк також приймає відповідно до своїх внутрішніх правил.

Право на часткову компенсацію процентів може бути використано позичальником лише один раз і лише за одним кредитним договором.

Часткова компенсація процентів визначається в розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 проценти річних.

 


Крок 5

Укласти договори щодо участі у програмі.

Фото без опису


Між учасниками (громадянином, банком, забудовником та Регіональними управліннями/Іпотечним центром) укладаються договори:

- між громадянином та забудовником - договір купівлі-продажу житла
- між громадянином та банком – про надання іпотечного кредиту
- трьохсторонній договір між громадянином, банком та Регіональними управліннями/Іпотечним центром про часткову компенсацію відсоткової ставки.

Надання часткової компенсації процентів припиняється у разі прострочення позичальником платежів за кредитним договором більше ніж на 180 календарних днів та/або порушення умов договору про надання часткової компенсації процентів.

Якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовником, він зобов'язаний у тримісячний строк повернути всю суму отриманої компенсації за весь період дії договору.

Після надання банком розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів) розрахунку належних до сплати чергових платежів за кредитним договором та інформації про відсутність заборгованості за таким договором за попередній місяць розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня (одержувач бюджетних коштів) вносить на спеціальний поточний рахунок позичальника кошти часткової компенсації процентів.

Позичальник вносить на свій спеціальний поточний рахунок платіж, передбачений кредитним договором, за винятком суми часткової компенсації процентів.

З моменту отримання квартири в багатоквартирному житловому будинку, індивідуального житлового будинку у власність право на одержання житла вважається використаним, а громадянин і члени його сім'ї, на яких розраховувалася часткова компенсація процентів, знімаються з обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов."

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація